0

Managementinformatie

Voordelen

Met dit instrument bent u in staat een bijdrage te leveren aan een verbeterde bedrijfsvoering.

Dit model:

  • is een webapplicatie (geen aanschafkosten)
  • leidt tot kostenbeheersing
  • is altijd actueel
  • geeft meteen inzicht: u kunt direct bijsturen
  • vergelijking met andere gemeenten is via Stimulansz mogelijk

Het Formatiecalculatie-model geeft u inzicht in uw formatiebehoefte van het sociaal domein. Dat gebeurt via een actueel, vergelijkbaar, nauwkeurig en geïntegreerd online systeem. U kunt onze tijdsnormen per proces(onderdeel) gebruiken, of uw eigen normen volledig dan wel gedeeltelijk opnemen. U ontvangt de gewenste formatiebehoefte als tijdsindicatie per proces(onderdeel) in relatie gebracht met een prognose van het aantal te verrichten processen per periode. Zo kunt u de formatiebehoefte per functie berekenen.

Het Formatiecalculatie-model stelt u in staat om bij de vele organisatorische veranderingen telkens de juiste formatie te berekenen.

Doelgroep

Afdelingen Werk, Inkomen en Zorg en de intergemeentelijke diensten die in het sociaal domein werkzaam zijn.

Extra modules

Naast het Formatiecalculatie-basismodel zijn er twee extra modules:

Module Processen

Gemeenten staan voor de uitdaging om te bezuinigen en tegelijkertijd grip te houden op de kwaliteit van processen en het personeel. Wij ondersteunen met deze module gemeenten bij het managen van de organisatie en het beschrijven van de processen. De opgenomen processen kunnen we via een proceseditor op een overzichtelijke wijze in meerdere formats tonen.

  • Module Directe koppeling aan database
    Via een directe koppeling aan uw database kunt u de applicatie steeds voorzien van uw meest actuele gegevens, zodat de applicatie uw actuele formatiebehoefte kan tonen.

Ondersteuning en invoering

Om het Formatiecalculatie-model succesvol in te voeren en in te richten, adviseren wij ondersteuning door onze gekwalificeerde adviseurs. U bepaalt welke ondersteuning nodig is binnen uw organisatie.

Referentie

René Roossien, afdelingshoofd Wimo, gemeente Heerenveen:
“Het Formatiecalculatie-model heeft bewezen een objectief ijkpunt te zijn om als manager in control te komen op je formatie. Het geeft inzicht in je werkprocessen, zowel in kwaliteit als kwantiteit.”

 

Neem direct contact op met de specialist

Henny Muis

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in het doorlichten van organisaties.

06 10 01 48 74
Herman Rijks

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering. Ondersteunt gemeenten bij kwaliteits- en interne controle met KiC.

06 82 50 36 45

Anderen bekeken ook