0

Resultaten

 

  • Gemeenten krijgen met Speaking Minds een advies op maat, dat bijdraagt aan een effectiever en inclusiever armoedebeleid.
  • Scholen stimuleren jongeren deel te nemen aan Speaking Minds en dragen zo bij aan het verkleinen van de afstand tussen jongeren en gemeenten.
  • Jongeren ontdekken hun talenten en krijgen vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.
  • Doordat jongeren actief meedenken , neemt hun zelfvertrouwen én het vertrouwen in de overheid toe.

Ruim 292.000 kinderen groeiden in 2016 op in een huishouden met een laag inkomen. 117.000 van hen groeien op in een gezin met een langdurig laag inkomen (ten minste 4 jaar achter elkaar). Het aantal kinderen in langdurige armoede is ondanks de economische vooruitgang de afgelopen jaren niet gedaald. Het risico op armoede is het hoogst in de steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Den Haag. Dit staat in het nieuwe rapport Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 januari heeft gepubliceerd. Deze kinderen groeien op in een omgeving waarin te weinig geld is voor bijvoorbeeld nieuwe kleren, schoolreisjes of sportclubs. Vanwege schaamte en onzekerheid en omdat er geen geld is voor sociale activiteiten, leven deze kinderen vaak in een isolement.

Doelgroep

Beleidsadviseurs van gemeenten.

De nieuwe methodiek Speaking Minds brengt jongeren en beleidsmakers van gemeenten samen en geeft handen en voeten aan effectief armoedebeleid.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid en de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om een goed en effectief armoedebeleid en schuldhulpverlening voor de jongeren op te stellen is het belangrijk om deze groep te betrekken bij de vorming van beleid. Dit gebeurt nog onvoldoende vindt de Kinderombudsvrouw. In deze gemeenten weet men onvoldoende of de voor kinderen/jongeren in armoede bedoelde voorzieningen passend zijn en goed worden gebruikt. En hoe de gemeenten de jongeren met beginnende schuldenproblematiek vroegtijdig geholpen kunnen worden.

Waarvoor kun je speaking minds inzetten:

  • het betrekken van de jongeren bij het armoedebeleid
  • Het betrekken van de jongeren bij het vormgeven van de schuldhulpverlening.
  • armoedebeleid laten aansluiten bij de wensen van de doelgroep
  • vergroten van het bereik van het minimabeleid en
  • opzetten van een denktank voor armoedebestrijding

Brug tussen twee werelden

Onze ervaring is dat jongeren die in armoede leven graag willen meepraten over het gemeentelijk armoedebeleid. Ze weten alleen niet hoe. Gemeenten op hun beurt kunnen deze ervaringsdeskundigen maar moeilijk bereiken. Speaking Minds slaat de brug tussen deze twee werelden.

Wij werken met een geteste en doorontwikkelde methode die er, kort samengevat, als volgt uitziet: we benaderen jongeren via onder andere ROC’s en koppelen hen aan beleidsmakers. Die formuleren een korte en bondige beleidsvraag die te maken heeft met het terugdringen van armoede, terugdringen van de schuldenproblematiek en het voorkomen van sociale uitsluiting. De ‘jongerendenktank’ buigt zich hier over en brengt advies uit aan de gemeente. Zo staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn, maar praten ze actief mee.

“Het begin is er, nu moeten we doorpakken. Niet alleen als gemeente, maar met elkaar. Dit is een mooie start om jongeren en de gemeente dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over armoedebeleid.”

Javier Cornelissen, Wethouder gemeente Almelo

 

“Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”

Mandy Leeuwis, Beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Mail naar info@speakingminds.nl of redactie@speakingminds.nl

 

Neem nu contact op met de specialist

Karin van Nuland

Beleidsadviseur armoede en schuldhulp. Hard bezig om gemeenten schuldenvrij te maken.

06 83 67 02 54

Anderen bekeken ook